Kwaliteit als bouwsteen

JADEMO NV hecht zeer veel belang aan kwaliteit, wij geloven dat dit de bouwsteen is van ieder succesvol bedrijf en dit zeker in de voedingsindustrie.
Om deze kwaliteit te garanderen werken we zeer nauw samen met onze handelaars zodat zij ons de gewenste kwaliteit van varkens kunnen aanleveren, alsook de naspeurbaarheid hiervan kunnen garanderen.
Naast een kwaliteitsvolle aanvoer, garanderen we een kwaliteitsvolle verwerking in een productieomgeving die voldoet aan de strengste normen op gebied van hygiëne en veiligheid. Hiervoor hebben wij 2 kwaliteitsverantwoordelijken in dienst. Zij zien niet alleen toe op een correcte dagelijkse opvolging maar geven ook in-house trainingen aan het personeel zodat iedereen doordrongen is van deze bedrijfscultuur.
Als garantie naar onze klanten stellen wij alles in het werk om kwaliteitsvolle producten af te leveren in de meest hygiënische omstandigheden en met respect voor de laatst kenbare reglementeringen. 

Onze certificaten

BRC Global Standards

BRC is een internationaal gekend en erkend kwaliteitssysteem. De gestelde eisen gaan in hoofdzaak over het HACCP-systeem, het kwaliteitsmanagementsysteem en het basisvoorwaardenprogramma van de producenten van levensmiddelen. Bijkomend zijn er ook eisen gesteld aan het algemeen managementsysteem, de infrastructuur van de productie, de hygiënerichtlijnen van het personeel en de product- en procescontrole. In de meest recente versie werd ook ‘food defense’ opgenomen en moet het bedrijf beschikken over een geïmplementeerd ‘food defense plan’.

IFS International Food Standards

International Food standard is een internationaal gekend en erkend kwaliteitssysteem. De gestelde eisen zijn de beheersing van de kritische punten van het productieproces, de betrokkenheid van het management en de medewerkers, traceerbaarheid van zowel de producten als de verpakkingsmaterialen, de uitvoering van de corrigerende acties.

Autocontrole (ACS) / HACCP

Naast de kwaliteitssystemen IFS en BRC beschikt JADEMO NV eveneens over een gevalideerd HACCP systeem (ACS), geaccrediteerd en gesuperviseerd door het FAVV. Een Autocontrolesysteem (ACS) is gebaseerd op de principes van HACCP, maar omhelst ook de GMP’s (= Good Manufacturing Practices), traceerbaarheid en de meldingsplicht.
Hiermee erkennen wij uitdrukkelijk onze verantwoordelijkheid als operator in de voedselketen.

Certus

CERTUS is het Belgisch kwaliteitslabel voor varkensvlees en wordt gecontroleerd door VZW Belpork te Brussel. Certus is niet zomaar een logo of merk. Het is een kwaliteitslabel waarbij alle schakels van de productieketen zich engageren om te werken en produceren conform de normen van Certus. Dit heet men Integrale Ketenbewaking en garandeert de consument dat zijn heerlijk stukje varkensvlees gecontroleerd werd ‘van riek tot vork’.
Bent u producent en wenst u zich aan te sluiten bij JADEMO CERTUS MEAT, neem dan gerust contact met ons op voor verdere informatie.
http://www.certus.be

QS

QS is het Duits kwaliteitslabel voor mestvarkens, zeugen en biggen dat eveneens een Integrale Ketenbewaking garandeert. JADEMO NV is het enigste Belgisch bedrijf die dit kwaliteitslabel mag hanteren voor haar zeugenvlees. 

Traceerbaarheid

Traceerbaarheid is een noodzakelijk onderdeel van het productieproces. Dit wordt niet enkel gecontroleerd door hierboven beschreven kwaliteitssystemen maar eveneens gegarandeerd door het voeren van een transparant beleid. JADEMO NV heeft hiervoor een IT systeem uitgewerkt zodat wij onmiddellijk kunnen ingrijpen indien er zich een risico stelt voor de voedselveiligheid.

©Jademo N.V. S.A. 2020 - Privacy & disclaimer

TNT - Tallieu & Tallieu